Daňová evidence Ostrava

Podnikatelům, fyzickým osobám účtujícím daňovou evidenci, na základě dodaných prvotních dokladů zpracujeme v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a ostatními příslušnými zákony:

Peněžní deník
Knihy pohledávek
Knihy závazků
Pokladní knihu
Podklady pro přiznání k DPH
Ostatní pomocné evidence, přehledové sestavy dle požadavků
- inventární karty dlouhodobého majetku
- inventární karty rezerv a časového rozlišení výdajů
- inventární knihy finančního majetku
- inventární karty opravných položek k úplatně nabytému majetku
- knihy pro evidenci cenin
- knihy pro evidenci nepřímých daní (daně z přidané hodnoty a spotřebních daní)
- mzdovou evidenci
- zpracování daňových přiznání

Daňová přiznání - vyplníme a zpracujeme potřebná přiznání např. k dani z příjmu, dani z přidané hodnoty, spotřební dani, dani z nemovitosti a po dohodě s Vámi tato přiznání můžeme doručit příslušnému správci daně.

 

Daňovou evidenci zpracováváme dle dodaných prvotních dokladů klientem (svoz dokladů lze zajistit) průběžně během celého účetního období, abychom byly schopné předat výsledky hospodaření, připravovat se na uzavření daňového období a průběžně tak informovat klienty o výsledcích jejich hospodaření. Pracujeme v programu MONEY S3.

 

 

 

Ing. Lenka Novotná

mobil: +420604305323

mobil: +420731600693

email: danevklidu@email.cz

 

Zvětšit mapu

 int(1)

Daňový kalendář